ย่างกุ้ง - วัด - พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ra01_1.jpg
ra02_1.jpg
ra03_1.jpg
ra04_1.jpg
ra05_1.jpg
ra06_1.jpg
ra08_1.jpg
ra07_1.jpg
ra10_1.jpg
ra11_1.jpg
ra12_1.jpg
ra09_1.jpg
ra14_1.jpg
ra16_1.jpg
ra13_1.jpg
ra15_1.jpg
ra17_1.jpg
ra18_1.jpg
ra19_1.jpg
ra20_1.jpg

Inle Lake region - Portraits

ra21_1.jpg
ra23_1.jpg
ra22_1.jpg
ra24_1.jpg
ra25_1.jpg
ra26_1.jpg
ra27_1.jpg
ra28_1.jpg
ra29_1.jpg
ra30_1.jpg
ra32_1.jpg
ra33_1.jpg
ra34_1.jpg
ra31_1.jpg
ra35_1.jpg
ra38_1.jpg
ra37_1.jpg
ra36_1.jpg
ra39_1.jpg