วัดพุธ ที่ Phyang - The Indus Valley

m01_1.jpg
m02_1.jpg
m03_1.jpg
m04_1.jpg
m05_1.jpg
m06_1.jpg
m08_1.jpg
m09_1.jpg
m07_1.jpg
m10_1.jpg

วัดพุธ ที่ Alchi - Indus Valley

m11_1.jpg
m12_1.jpg
m15_1.jpg
m14_1.jpg
m13_1.jpg

Spituk ที่ วัดพุธ - Leh

m16_1.jpg
m19_1.jpg
m17_1.jpg
m18_1.jpg

วัดพุธ ที่ RIZONG - Indus Valley

m21_1.jpg
m20_1.jpg
m22_1.jpg
m23_1.jpg
m24_1.jpg
m25_1.jpg
m27_1.jpg
m26_1.jpg
m28_1.jpg
m29_1.jpg
m30_1.jpg
m31_1.jpg
m32_1.jpg
m33_1.jpg

วัดพุธ ที่ Tiksi - Indus Valley

m35_1.jpg
m34_1.jpg
m36_1.jpg

วัดพุธ DISK - Nubra Valley

m37_1.jpg
m38_1.jpg
m39_1.jpg
m42_1.jpg
m40_1.jpg
m43_1.jpg
m41_1.jpg