วัดพุทธ ที่ SWAYAMBUNATH

ne_sp01_1.jpg
ne_sp02_1.jpg
ne_sp03_1.jpg
ne_sp04_1.jpg
ne_sp05_1.jpg
ne_sp06_1.jpg
ne_sp07_1.jpg
ne_sp09_1.jpg
ne_sp08_1.jpg
ne_sp11_1.jpg
ne_sp10_1.jpg
ne_sp12_1.jpg
ne_sp13_1.jpg
ne_sp14_1.jpg

วัดพุทธ ที่ Boudhanath - พระ

ne_sp15_1.jpg
ne_sp16_1.jpg
ne_sp17_1.jpg
ne_sp18_1.jpg
ne_sp20_1.jpg
ne_sp19_1.jpg
ne_sp22_1.jpg
ne_sp21_1.jpg
ne_sp23_1.jpg

วัดในศาสนาฮินดู ที่ Kali-DAKSHINA - Animal sacrifices

ne_sp24_1.jpg
ne_sp26_1.jpg
ne_sp25_1.jpg
ne_sp27_1.jpg
ne_sp28_1.jpg
ne_sp29_1.jpg
ne_sp30_1.jpg

วัดในศาสนาฮินดู ที่ Pashupatinath - Cremation

ne_sp31_1.jpg
ne_sp33_1.jpg
ne_sp32_1.jpg
ne_sp34_1.jpg
ne_sp35_1.jpg
ne_sp36_1.jpg
ne_sp38_1.jpg
ne_sp37_1.jpg
ne_sp40_1.jpg
ne_sp39_1.jpg
ne_sp41_1.jpg
ne_sp42_1.jpg
ne_sp43_1.jpg
ne_sp44_1.jpg